Domāt ārpus savas kastes!

86 000 €

Pievienoties BNI saimei es nolēmu vairāku iemeslu dēļ. Pateicoties ļoti plašam, teorētiski bezgalīgam kontaktu lokam, šeit saredzēju iespējas sava redzesloka paplašināšanai, biznesa izaugsmei, kā arī daudzveidīgu kontaktu veidošanai.

Manam panākumu stāstam ir divas vienlīdz svarīgas daļas. Pirmā un svarīgākā – ULMA kā pārdevējs, pakalpojuma sniedzējs. Esmu priecīgs dalīties ar savām vairāk kā 20 gados, strādājot poligrāfijas nozarē, uzkrātajām zināšanām un iespēju ieteikt biedriem racionālus un kvalitatīvus risinājumus dizaina izstrādes, maketu sagatavošanas, drukas un citu tipogrāfijas pakalpojumu jomā. Tā rezultātā uzņēmumam ULMA izveidojies jauns klientu, regulāru sadarbības partneru un pasūtītāju loks, kas iegūts pateicoties BNI iegūtajiem kontaktiem un ieteikumiem.

Otra stāsta daļa – ULMA kā pakalpojuma saņēmējs. Esmu iepazinies ar BNI biedriem, kuri sniedz tipogrāfijai ULMA, mūsu klientiem, kā arī man personīgi interesējošus pakalpojumus. Esmu saņēmis profesionālas un vērtīgas konsultācijas muitas, grāmatvedības, juridiskos u.c. jautājumos, kuru rezultātā ieguvēji ir bijuši visi iesaistītie – gan mans bizness, gan klienti, gan arī mana ģimene! Ja konkrētāk, nevaru nepieminēt, ka esmu ieguvis lielisku padomdevēju un sadarbības partneri mežu apsaimniekošanā. Pateicoties BNI, esmu iepazinies ar profesionālu, enerģisku un uz rezultātu orientētu nekustamā īpašuma mākleri, ar kuras palīdzību īsā laikā izdevās pārdot nekustamo īpašumu, kas nebija sekmējies citiem viņas amata brāļiem, kā arī iegādāties ģimenes prasībām atbilstošu īpašumu.

Jāatzīst, ka BNI vide ir ieviesusi manā dzīvē patiesi lielisku efektu, un, pateicoties tam, mans redzesloks ir kļuvis krietni plašāks. Ikviens no mums ikdienā atrodas vienā ierastā kontaktu lokā, vienā vidē un savas robežas pārkāpt un šķērsot var tikai ar jaunu zināšanu palīdzību, tādējādi, iespējams, kļūstot par labāku sevis versiju. Varu droši apgalvot, ka tieši pateicoties BNI, esmu kļuvis redzīgāks un mērķtiecīgāks jaunu uzņēmējdarbības risinājumu meklējumos un zinošāks aktuālajās biznesa tendencēs.