Sarafāna radio modernās versijas biznesa frekvence - BNI

250 000 €

Vienmēr dzīvē esmu domājis divus, trīs soļus uz priekšu. Likumsakarīgi, es gādāju par to, lai mans radio bizness spētu attīstīties vadoties pēc principa: “Es rūpējos par savu radio, un mans radio rūpējas par maniem klientiem – un otrādi!” BNI manā izpratnē ir organizācija, kura spēj palīdzēt manis iecerētajai attīstībai.

Iestājos BNI īsi pirms pandēmijas, un jau ļoti īsi pēc šī soļa ieguvu jaunus kontaktus siltu ieteikumu formātā. Apvienojot jaunās iepazīšanās ar manu ilggadējo pieredzi, veiksmīgi noslēdzu nozīmīgus sadarbības līgumus, kuru rezultātā EHR mediju grupas finanšu rādītāji ne tikai nesamazinājās, bet pat uzlabojās.

Lai arī primāri ar BNI starpniecību vēlējos iegūt sev plašākus un biznesa attīstībai noderīgus kontaktus, taču ieguvu daudz vairāk: jaunus draugus un arī zināšanas un informāciju par perspektīviem biznesa virzieniem, kuros es varētu iesaistīties. Tāpat iepazinos ar citu BNI biedru pieredzes stāstiem, kas, savukārt, palīdzēja man labāk pilnveidot EHR darba procesus. Viens no piemēriem, kuru vēlos īpaši izcelt, ir BNI Connect sistēma, ar kuras palīdzību es varu saprotami un fokusēti atrast rekomendācijas tieši man nepieciešamo klientu piesaistei.

Ja runājam par sevis attīstību, tad dramatiskas izmaiņas sevī pagaidām vēl nesaskatu. Taču, pateicoties BNI, esmu uzzinājis lietas, par kurām līdz šim nebija ne jausmas. Tas ir kā laiku pa laikam iziet cauri radio frekvenču diapazonam – arī tur var atrast līdz šim nedzirdētas stacijas un jaunumus, kas citādi būtu palikuši mūžam noslēpti pat neskatoties uz to, ka šīs frekvences ir visu laiku tepat ap mums tikai ar fiziskajām maņām netveramā fromā.