Attīstības atslēga ir sadarbībā

293 000 €

Kā primāro ieguvumu no BNI es saskatīju tajā, ka būs ikdienā iespēja satikties un pārrunāt sadarbības iespējas ar visdažādāko nozaru un veiksmīgu uzņēmumu īpašniekiem vai vadītājiem. Kopš pievienojos BNI, ir kļuvis daudz vienkāršāk organizēt dažādus sava biznesa procesus, jo vienmēr ir pieejami sadarbības partneri, kuriem varu uzticēties. Patiesi novērtēju iespēju saņemt atbalstu vai veidot sadarbību ar BNI biedru siltajiem kontaktiem.

Līdzšinējās dalības laikā tiekoties gan ar savu, gan citu grupu BNI biedriem, mācību centrā esam attīstījuši jaunas, interesantas un noderīgas kā formālas, tā arī neformālas izglītības programmas. Kā piemēru varu minēt programmu, kuras rezultātā tika apmācīti vairāk nekā 200 nekustamā īpašuma startnieku, kā arī programmu "Izaugsmes veicināšana (koučings) kā mūsdienu vadības stils", kurā uzņēmām vairāk nekā 400 dalībnieku. Šīs programmas nebūtu iespējams īstenot bez sadarbības BNI biedru starpā. Tādēļ kā vienu no svarīgākajām vērtībām uzskatu grupas biedru savstarpējās attiecības, jo atbalsts un iedrošinājums no citu biedru puses palīdz sasniegt vēl vairāk.


webfin