BNI = izlīst no alas

314 000 €

Es nolēmu par labu BNI organizācijai, jo redzēju to kā iespēju izrauties no ikdienas vienveidības un rutīnas! Ieraudzīt pasauli ar citām acīm, sasniegt citus nebijušus apvāršņus, iepazīt un izmantot citus instrumentus, kurus es līdz šim nezināju. Vislielāko motivāciju, manā lēmumā pievienoties BNI, viesa iespēja iegūt jaunas zināšanas, satikt un iepazīt citu uzņēmumu pārstāvjus un palielināt savu kontaktu loku. Pateicoties šim lēmumam, HB service ar preču zīmi Jumtu Segumu Centrs sekmīgi darbojas BNI Segewold grupā un ir kļuvis atpazīstamāks, uzticamāks un redzamāks.

Ja runājam par ieguvumiem, tad droši varu sacīt, ka mana darbošanās uzņēmējdarbībā ir kļuvusi daudz plašāka un sabiedriskāka. Došana un palīdzēšana citiem ir kļuvusi par manu iekdienu - tā atrod mani pati. Gluži, kā vienā no BNI pamatvērtībām – POZITĪVISMS, kuras rezultātā es pats kā magnēts pievelku cilvēkus! Esmu kļuvis par sevi pārliecinātāks un komunikablāks, drošāk uzņemos atbildību. Ir uzlabojusies runātprasme un publiskā runa, no kuras iepriekš es principā izvairījos, palielinājusies redzamība un attīstīts sabiedriskais tēls pozitīvā virzienā.

Mans panākumu stāsts ir tas, ka es ikdienā ļoti vienkāršā veidā varu palīdzēt citiem ar ieteikumiem, ar padomu, ar konsultāciju, varu būt noderīgs sabiedriskajos un sociālajos projektos un paralēli tam kā atgriezeniskā saite nāk palīdzība, ieteikumi, iespējas un taustāms rezultāts pie manis. Tas ir lieliski,  tas notiek pats no sevis, turklāt tik vienkārši un dabiski! Jūtos kā no alas izlīdis!