Esi ieinteresēts veidot savu biznesa impēriju?

Uzreiz, kad mans mentors iepazīstināja mani ar BNI, es jau zināju, ka te iederētos. Un tagad esmu šeit!

Tas jau ir pierādījies, ka BNI palīdz mums atrast starptautiskus partnerus visā pasaulē. Un tīklošanas vide paver iespējas veidot jaunas attiecības ar citiem. Ar manu pārstāvēto uzņēmumu ‘’Roadgames’’ atklāju, ka BNI tiek veidotas labākās sadarbības. Un tas tiešām darbojas! Kā un kāpēc? Izmantojot mūsu produktu un savu tīklu, tu varētu sasniegt sava darba augstāko kapacitāti tikai viena gada laikā. Vai tas tevi ieinteresēja? Laiks sadarboties un kopīgi attīstīties!

Vispirms tev jāievieš skaidrība par sadarbības nosacījumiem, un jau no pirmās individuālās tikšanās pie tiem jāpieturas. Viss pārējais tad sekos. Iesaku doties arī uz citām grupām un pastāstīt, ka meklē kādu uzņēmumu, kas būtu ieinteresēts veidot savu biznesa impēriju. Sāc veidot attiecības, kas balstītas uz atklātību. Ja sekosi šiem soļiem, iegūsi labus rezultātus un paplašināsi savu komandu. Un tad varēsi baudīt sava darba augļus.

Ja zini un tev ir griba sasniegt savu mērķi, kā arī šajā procesā dod virsroku "Dots devējam atdodas" domāšanai, tu BNI jutīsies kā zivs ūdenī. Ieteiktu ielikt vienu kāju nezināmajā un uzticēties procesam. Tas nāk tikai par labu izaugsmei un atver jaunas iespējas. Ā, un ar ko mēs nodarbojamies? Komandas saliedēšanu. Un ko mums sniedz BNI? Komandu.

 

 

 

Right after I was introduced to BNI by my mentor, I knew I am the right fit for it. And here we are now!

Biggest advantage of BNI is that it offers almost unconditional love towards partnerships. Now I already have proof that BNI helps us find international partners across the globe. The networking environment also opens you up for new relationships. My represented company Roadgames found that the best partnerships are made in BNI. And it works! Why? How? Well by utilizing our product and your network you might reach your work capacity in only one year. Are you getting more interested? It’s time to grow together!

First you have to be clear on the terms and conditions of partnerships. And from the first individual meeting they must be on track. The rest will come. I suggest going to other chapters and spreading the word that you are looking for a person who knows a company that might be interested in building its business empire. Start a relationship, and be transparent in every step. If you follow these steps, you will get a good outcome, as we are now - you grow your team. And now you can enjoy the fruits of your work.

If you have the skill and willingness to push your agenda, and in the process, you always have Givers Gain mindset - you’re definitely on the right track. My advice would be to take a leap of faith - it has never hurt anyone to put one leg into something new. And enjoy the process! Oh, what do we do? Teambuildings. And what BNI gives us? Team.