Ieteikums, kas saņemts BNI, pārtop vairākās sekojošās rekomendācijās

2 500 000 €

BNI ir vispasaules biznesa tīklošanas un ieteikumu organizācija, kuras viena no pamatvērtībām ir Givers Gain. BNI biedri velta laiku, lai izprastu citu dalībnieku biznesa specifiku un uzņēmumu vajadzības, un palīdz ar ieteikumiem, kas var sniegt papildu apgrozījumu biznesam.

 

Par BNI koncepciju biju dzirdējusi jau, kopš BNI uzsāka darbību Latvijā.

Kad mani uzaicināja kā viesi uz BNI tikšanos 2017. gadā, pieņēmu lēmumu kļūt par biedru nekavējoties. Vienmēr esmu raudzījusies uz iespējām palīdzēt citiem, iepazīstinot ar potenciāliem sadarbības partneriem vai daloties ar idejām, kas var veicināt uzņēmumu izaugsmi. BNI paver iespēju būt daudz plašākā kontaktu un ietekmes lokā. Tā ir vieta, kur gūst gandarījumu, palīdzot citiem,  iegūst plašāku un dziļāku izpratni par dažādu jomu biznesiem. BNI palīdz personīgai izaugsmei un uzņēmuma izaugsmei.

 

BNI Vivaldi es pārstāvu finanšu jomu - uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu. Sadarbībā ar Austrijas apdrošināšanas sabiedrību GRAWE,  palīdzu Latvijas iedzīvotājiem veidot finanšu rezerves nākotnei (tai skaitā, bērnu izglītībai un pensijai), iegūt apdrošināšanas aizsardzību ģimenei. Savukārt, darba devējiem palīdzu risināt jautājumu par darbinieku ilgtermiņa lojalitāti uzņēmumam.

Apgrozījums - parakstīto prēmiju apjoms no BNI biedru ieteiktiem darījumiem līdz šim ir jau 1 400 000 EUR apmērā. Kāds ir šo panākumu noslēpums?

Pirmkārt, šis rezultāts liecina par BNI dalībnieku spēju saskatīt iespējas un sniegt labi sagatavotus ieteikumus. Otrkārt, ekonomiskā situācija mudina cilvēkus domāt jau savlaicīgi par to, no kādiem līdzekļiem viņi dzīvos un kādu dzīves kvalitāti varēs atļauties, kad beigsies ekonomiski aktīvais laiks. Un treškārt, BNI biedriem gūt rezultātus palīdz divi faktori - redzamība un uzticamība. Ja biedrs aktīvi iesaistās BNI norisēs, tiekas ar citiem biedriem 1-2-1, sniedz ieteikumus, uzņemas atbildību un ir proaktīvs, viņu pamana.

Kopš dalības sākuma BNI Vivaldi esmu uzņēmusies gan viceprezidenta, gan prezidenta atbildību. Redzēt organizācijas izaugsmi, man sagādā gandarījumu un prieku.

Tiem, kas uzdod sev jautājumu, vai ir lietderīgi ieguldīt laiku un enerģiju, darbojoties BNI, mans ieteikums ir - dodiet iespēju BNI uzņēmēju sinerģijai kļūt par atbalstu Jūsu uzņēmuma izaugsmei.