Kvalitatīvs un unikāls pakalpojums bieži vien pārsniedz naudas vērtību

2 230 000 €

Sākotnēji pievienoties BNI organizācijai mani motivēja eksporta potenciāls, iespēja iepazīt vietējos uzņēmumus un to pakalpojumus, kā arī vēlme gūt personisku izaugsmi un paplašināt kontaktu loku. Novērtēju šīs organizācijas struktūru un sistēmu, kā arī ar grupas biedriem izveidotās personiskās attiecības. Šajā laikā noteikti ir daudz ieguvumu biznesam, jo esmu iepazinis daudz kvalitatīvu piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju. Tāpat esmu uzlabojis arī uzstāšanās un prezentēšanas prasmes, izkopis spēju izteikties kodolīgi un vēlmi palīdzēt citiem, padziļināti interesējoties par katru iepazīto cilvēku.

Taču manā gadījumā vislielākā vērtība ir cilvēki, kurus ir izdevies iepazīt, un noteikti arī iespēja kvalitatīvi "iepirkties" BNI ietvaros. Bieži vien naudas vērtība, ko mēs mērām, ir pārvērtēta, taču, manuprāt, sniedzot citiem biznesu naudas vērtībā, mēs pretī saņemam unikālu pakalpojumu, kas nereti pārsniedz naudas vērtību, jo ir kvalitatīvs un unikāls.