Nejauši ieteikumi rezultējas labā biznesā!

240 000 €

Prieks par to, ka manu biznesa partneru vidū ir daudz BNI biedru, ar kuriem regulāri veidojam stabilas un veiksmīgas sadarbības. Noteikti jāsaka paldies Ivetai Bahmanei no BNI Morbergs grupas. Ar ‘’Mūkusalas Biznesa Centru’’ sadarbojamies jau no 2019. gada, kā arī Iveta ir sniegusi ārējos ieteikumus, kas izvērtušies par ilgtermiņa sadarbību.

Tāpat arī vēlos izcelt Juri Gūtmani no BNI Wagner grupas, ar kuru veiksmīgi sadarbojamies dažādos objektos, kā arī piedalāmies konkursos un plūcam kopīgas uzvaras laurus. Arī Iekšējie ieteikumi no citiem BNI Zapp biedriem ir bijuši veiksmīgi, piemēram, no Kristapa Laipnieka, kura jaunajā objektā šobrīd darbojamies.

Visdāsnāko ieteikumu līdz šim man ir sniedzis BNI Zapp grupas prezidents Ervīns Butkevičs. Pie viņa kopā ar savu vīru bija ieradusies sieviete, kura vēlējās iegādāties pērles. Sarunas gaitā Ervīns apjautājās par sievietes vīra darbavietu un saruna nonāca arī līdz ugunsdrošībai. Vīrietis bija tehniskais direktors printēšanas uzņēmumā un ieminējās, ka ugunsdrošība darbavietā neesot sevišķi laba, tādēļ Ervīns ieteica šim vīrietim mana uzņēmuma pakalpojumus. Tā bija milzīga tipogrāfijas ēka, ko pilnībā aprīkojām ar ugunsdrošības signalizāciju – kopumā apmēram 40 tūkstoši m2. Tādējādi es noslēdzu ievērojamāko līgumu pagājušajā gadā, kas gandrīz vai nejaušā kārtā tika sniegts kā ieteikums, taču rezultējās labā biznesā, un par to paldies!