Parunāsim par biznesu?

127 000 €

Manis pārstāvētā uzņēmuma ‘’Sonido’’ vadītāja Inga Muižniece ir izvēlējusies BNI organizāciju kā ilgtermiņa biznesa izaugsmes stratēģiju. Vadot zvanu centru, vienmēr nepieciešams veidot jaunus kontaktus un sadarbības, līdz ar to dalība BNI ir loģisks solis. Esmu priecīga, ka man bija iespēja pievienoties pēcpusdienas grupai, jo tas palīdzēja BNI tikšanās daudz ērtāk iekļaut savā ikdienas darbu sarakstā. Jau grupas veidošanas posmā sāka nodibināties dažādas sadarbības un nāca papildu bizness, kas man ļauj secināt, ka solītais tiešām piepildās, protams, ja dalībā iegulda arī savu laiku un pūles.

Šobrīd BNI palīdz risināt dažādas uzņēmuma ikdienas vajadzības. Man ir iespēja saņemt īpaši pielāgotus pakalpojumus no BNI biedriem ļoti īsā laika posmā. Papildu drošību dod tas, ka zinu – ieteiktais biznesa partneris noteikti ir uzticams. Ja tikai pareizi noformulē savu specifisko prasījumu, tad, pateicoties manai un uzņēmuma reputācijai, viegli tieku pie vēlamajiem kontaktiem un vismaz 2-3 tikšanās reizēm mēnesī ar potenciālajiem klientiem.

Lielākie ieguvumi no dalības noteikti ir iespēja iemācīties meistarīgi pičot un daudz konkrētāk veidot savus specifiskos prasījumus, kā arī individuālo tikšanos laikā koncentrēties uz būtisko – ieteikumu ģenerēšanu. Vēlos iemācīties vēl precīzāk formulēt savus specifiskos prasījumus un iepazīties arī ar biedriem no citām grupām, lai arvien paplašinātu savu kontaktu loku un iegūtu papildu biznesu ‘’Sonido’’.

Galvenā vērtība, ko novērtēju šajā organizācijā ir atbildība. Tā ir atbildība par saviem vārdiem un rīcību, kas nostiprina reputāciju, kura ir viena no mūsu uzņēmuma galvenajām vērtībām.

Jau agrāk, apmeklējot BNI grupas tikšanās kā viesim, pamanīju, ka šeit ir tiešām viegli tikt pie nepieciešamajiem kontaktiem. Savukārt, skatoties no mana pārstāvētā uzņēmuma puses, sapratu, ka tā ir pilna cikla pārdošanas stratēģija, kurā ir iesaistīti vairāki uzņēmuma darbinieki, kas arī ir BNI biedri. Līdz ar to, kopīgi izstrādājām vīziju ar to, kā un ko vēlamies sasniegt BNI, un kā precīzi to arī pajautāt. Mana panākumu atslēga ir aktīva iesaistīšanās grupas ikdienas dzīvē kā vadības komandas loceklei, jo tas sniedz lielisku iespēju gūt papildu redzamību, kā arī parādīt savu stipro pusi - organizatorisko talantu.

Uzņēmējiem, kuri apsver pievienoties BNI, būtu jāsaprot savas vēlmes biznesa izaugsmē un jāpiemīt vēlmei ieguldīt arī uzņēmuma izaugsmē. Ja šīs abas pozīcijas ir iespējams sabalansēt, tad BNI noteikti ir īsākais ceļš uz biznesa izaugsmi.