Pasaki “Jā!”, lai trenētos pateikt “Nē!”

720 000 €

Lēmumu pievienoties BNI organizācijai es pieņēmu, pateicoties labi pazīstama cilvēka ieteikumam. Tajā brīdī izveides stadijā atradās pirmā uz eksportu orientētā BNI grupa Latvijā jeb BNI Kettler. Ņemot vērā to, ka 80% no mūsu uzņēmuma saražotajām iekārtām tiek eksportēta uz ārvalstīm, tad dalību BNI es saskatīju kā vēl vienu papildu kanālu, kas mūsu uzņēmumam palīdzētu sasniegt mērķa valstis un klientus.

Svarīgākā vērtība, ko esmu ieguvis BNI ietvaros, ir iespēja būt starp pieredzējušiem nozaru ekspertiem, kur vienmēr varu saņemt nepieciešamo padomu. Dalība šajā organizācijā ir arī palīdzējusi labāk strukturēt savu nodaļu uzņēmumā, izvērtēt kam pievērst vairāk uzmanības un kam netērēt tik daudz resursus, tas palīdz pieņemt lēmumu kam jāsaka “nē” un kādas lietas tomēr var uzņemties un izdarīt.

Runājot par manu BNI panākumu stāstu, šobrīd visspilgtāk atmiņā ir palikusi viena no pirmajām viesu dienām, kuras laikā iepazinos ar cilvēku, kurš palīdzēja saorganizēt tikšanos ar sava uzņēmuma īpašniekiem – tā bija lieliska iespēja prezentēt mūsu uzņēmuma spējas un pieredzi. Vērtīgs ieteikums no augsta līmeņa kolēģa kombinācijā ar iespēju satikties personīgi un izrunāt visus jautājumus, potenciālajiem partneriem deva pārliecību, ka mūsu uzņēmums var būt uzticams nepieciešamo iekārtu piegādātājs.

Vēl es gribētu izcelt arī iespēju iepazīties ar Nīderlandes BNI biedriem, ar kuriem pašlaik strādājam pie iespējas attīstīt savu biznesu Nīderlandē, tāpēc ļoti ceru, ka nākotnē izdosies vairāk izmantot BNI sniegtās eksporta iespējas un veidot sadarbības ar vēl citiem BNI biedriem no visas pasaules.

Visiem, kas apsver domu pievienoties BNI, es ieteiktu – esi gatavs atrast laiku, lai palīdzētu sev un citiem!