Pēc BNI rīta mani nepameta sajūta, ka esmu kaut ko nokavējis...

202 000 €

BNI iestājos pandēmijas laikā, jo tas bija brīdis, kad mūsu uzņēmumā mainījās vairāki procesi, tai skaitā arī pārdošana. Arvien retāk tikāmies ar potenciālajiem klientiem klātienē un izvērtējām jaunus veidus, kā nodrošināt papildu pārdošanu. Saņēmu kārtējo piedāvājumu apmeklēt BNI biznesa rītu un, ja līdz tam vienmēr atteicos, aizbildinoties ar laika trūkumu, tad šoreiz tomēr nolēmu ierasties. Pievienojoties BNI Segewold grupas rītam, kur divās stundās man radās reāli biznesa kontakti, un jau biju sarunājis vairākas tikšanās ar iespēju piesaistīt papildu biznesu. Atceros, pēc rīta mani nepameta sajūta, ka esmu kaut ko nokavējis, un man jau sen vajadzēja izmantot BNI sniegtās iespējas. Ar lēmumu pievienoties vairs nevilcinājos, un uzreiz sakārtojām iestāšanās dokumentus. Sapratu, ka BNI ir lieliska platforma, ar kuru aizmirst par ''aukstajiem zvaniem'' un veidot ilgtermiņa attiecības ar uzņēmējiem, kas man un manam uzņēmumam radīs jaunas attīstības iespējas.

Dalības laikā ir mainījies veids, kā uzrunājam potenciālos klientus. Uzņēmumā daudz konkrētāk definējam potenciālos klientus. Dalība BNI mums ļāvusi apjaust mūsu spēcīgās puses - kas ir tās jomas, kurās mēs varam sniegt lielāko pievienoto vērtību. Tā kā BNI tiek pārstāvētas gandrīz visas biznesa jomas, un mūsu uzņēmums ikdienā rada jaunus risinājumus dažādu nozaru uzskaites procesu sakārtošanai, tad, esot organizācijas biedram, es nereti izmantoju iespēju aprunāties ar profesionāļiem man interesējošā jomā, kas ļauj radīt jaunus risinājumus, balstoties uz konkrētā biznesa specifiku. Mēs vairs neminam nozaru izaicinājumus, bet, aprunājoties ar citiem BNI biedriem, precīzi saprotam, kas ir tie izaicinājumi, kurus risinās mūsu sistēmas. Dalība BNI un darbs vadības komandā noteikti atsvaidzināja arī zināšanas par publisku uzstāšanos, mērķu definēšanu, komandas motivēšanu, kā arī ļāva novērtēt sistematizēta darba rezultātu.

Līdz šim lielākais darījums notika visai interesanti. Tā kā BNI pamatā ir attiecību veidošana, tad mēs vairākus mēnešus veicām pārrunas ar potenciālu sadarbības partneri. Bija izveidojies labs kontakts ar potenciālo klientu, taču komunikācija nebija regulāra, tādēļ īsti nebija skaidrības, vai kopīga sadarbība varētu veidoties, un kad tas varētu notikt. Sāku domāt veidus, kā attiecības uzlabot, un radās doma klientu uzaicināt uz BNI rītu. Pēc kopīgi apmeklēta rīta uzņēmuma pārstāvis bija pozitīvi uzlādēts un nolēma arī pats pievienoties organizācijai. Nu jau ar sadarbības partneri pārstāvējām vienu BNI grupu un regulāri sazinājāmies, tādēļ kopīga sadarbība un bizness izveidojās ļoti organiski, un noslēdzām darījumu par gandrīz 40 000 EUR. BNI sistēma patiesi darbojas!