Robežas mēs novelkam tikai paši savā prātā

200 000 €

Primāri pievienoties organizācijai mani pamudināja ziņkārība. Gribējās pārbaudīt, kā BNI filozofija ‘’dots devējam atdodas’’ izpaužas realitātē. Vēl mani iestāties BNI motivēja vēlme būt kopā ar citiem uzņēmējiem, sajust viņu atbalstu, spēcīgo un stabilo plecu, gūstot apstiprinājumu tam, ka ar saviem izaicinājumiem necīnos viena. Protams, vilinoša likās arī iespējamā biznesa izaugsme, starptautiskas sadarbības un papildu peļņas iespējas.

Dalības laikā viennozīmīgi esmu mainījusies kā personība. Varu teikt, ka esmu kļuvusi daudz pašpārliecinātāka, brīvāka, spēju daudz objektīvāk novērtēt gan jau sasniegto, gan izvirzīt daudz ambiciozākus mērķus nākotnei, apzinoties, ka robežas mēs novelkam tikai paši savā prātā. BNI man ir palīdzējis būtiski mainīt savu attieksmi pret biznesu, kā arī apzināt to, ko es kā uzņēmējs piedāvāju pasaulei, kā prezentēju savus pakalpojumus, kas ir manas stiprās puses un kādā virzienā vēl būtu jāattīstās. Esmu secinājusi, ka viss BNI apgūtais ir uzlabojis manu pārdošanas stratēģiju un arī ikdienas ritmu, liekot apzināties, cik lielas patiesībā ir manas darba spējas un jauda.

Šajos gados ir sasniegtas vairākas panākumu virsotnes. Viena no galvenajām - uzņēmums ir audzis gan apgrozījuma, gan peļņas rādītāju ziņā, kā arī komandas sastāvā. Par otru nozīmīgo virsotni uzskatu virkni jaunu klientu, kas iegūti uzņēmumam. Šobrīd mans pārstāvētais uzņēmums ‘’Berg Research’’ ir sasniedzis posmu, kad uzrunājam arī tādus klientus, par kuriem paši iepriekš pat nebijām iedomājušies. Tas nozīmē, ka augusi ir arī uzņēmuma atpazīstamība un nostiprinājusies tā reputācija. Nu jau gandrīz divus gadus, pateicoties BNI sniegtajām iespējām, ‘’Berg Research’’ nopietni skatās ārvalstu tirgus virzienā un veido attiecības ar citu valstu pētījumu kompānijām, kas paver bezgalīgas iespējas jaunu tirgu apgūšanā, kompetenču stiprināšanā, kā arī cita līmeņa klientu piesaistē.